Dzisiaj:
Dzień powszedni
Piątek 20 stycznia — św. Fabian, papież i męczennik; św. Sebastian, męczennik
Jutro:
Dzień powszedni
Sobota 21 stycznia — św. Agnieszka, dziewica i męczennica


Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym».

J 1, 29-34   Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata


Święta Leokadia - dziewica i męczennica.

Leokadia pochodziła z Toledo. Informacje o niej są skąpe.
    Najstarszy opis jej męczeńskiej śmierci pochodzi z wieku VII. Według Martyrologium Rzymskiego, kiedy cesarz Dioklecjan wydał edykt prześladowczy (w roku 303), namiestnik rzymski w Toledo nakazał uwięzić wszystkich, którzy jawnie przyznawali się do chrześcijaństwa albo którzy zostali jako tacy oskarżeni. Święta Leokadia -  dziewica i męczennica. Wśród nich znalazła się Leokadia, mieszkanka Toledo, dziewica.
    Dacjan, namiestnik, usiłował ją skłonić do odstępstwa najpierw pochlebstwem i obietnicami, potem groźbą, wreszcie tak wyszukanymi mękami, że w więzieniu zmarła z wycieńczenia. Był to rok 304. Wspomniany żywot z wieku VII głosi to samo, chociaż ubarwił śmierć legendarnymi szczegółami.
    Kult św. Leokadii miał swoje centrum w Toledo przy świątyni wzniesionej na jej grobie przez metropolitę św. Helladiusza. Metropolita Toledo, Sixila, pisze, że za jego czasów (w. VIII) obchodzono bardzo uroczyście jej doroczną pamiątkę 9 grudnia.

W obecności króla, prymasa i mnóstwa wiernych otwierano grobowiec Świętej i wtedy przemawiał ku czci patronki miasta arcybiskup Toledo.
    Pisze on nadto, że wielkiej czci doznawał welon Świętej.
    Do rozprzestrzenienia kultu Leokadii przyczyniły się słynne toledańskie synody kościelne w latach 633, 636, 638 i 694, odbywające się w katedrze, w której pochowano Świętą.
    Kiedy Arabowie w wieku VIII zajęli Toledo, relikwie św. Leokadii przeniesiono do Oviedo, gdzie również wzniesiono świątynię ku jej czci. W wieku XI relikwie Świętej przewieziono aż do Belgii, gdzie do wieku XVI odbierały cześć w opactwie Saint-Ghislain. Kiedy jednak wybuchły w Belgii wojny religijne i zaistniało niebezpieczeństwo, że protestanci zniszczą relikwie, w roku 1587 przewieziono je z powrotem do Toledo, gdzie odbierają cześć w słynnej katedrze.
    Św. Leokadia jest patronką Hiszpanii i Toledo.

W ikonografii św. Leokadia przedstawiana jest z palmą męczeńską. Jej atrybutem jest wieża.


WIZYTA DUSZPASTERSKA

  • 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) od godz. 900 - Pogorzel, ul. Mińska dwóch księży.
  • 17 stycznia 2017 r. (wtorek) od godz. 900 Gągolina, od godz. 1600 Siennica, ul. Mińska od ronda do kościoła jeden ksiądz., od godz. 1600 bloki nauczycielskie drugi ksiądz.
  • 18 stycznia 2017 r. (środa) od godz. 900 Pogorzel, c. d. (wszystkie boczne ulice: Ogrodowa, Letniskowa i inne) 2 księży.
  • 19 stycznia 2017 r. (czwartek) od godz. 900 Boża Wola i Swoboda jeden ksiądz, od godz. 1600 Siennica ul. Latowicka oraz ul. Zachodnia i Na Wzgórzu.
  • 20 stycznia 2017 r. (piątek) od godz. 900 Wojciechówka jeden ksiądz, Borówek, Dąbrowa i Nowe Zalesie drugi ksiądz.
  • 21 stycznia 2017 r. (sobota) od godz. 900 Siennica, ul. Gnoińskich, Środkowa, Polna, Krótka dwóch księży.
  • 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) Siennica ul. Czarnockiego jeden ksiądz, ul. Dworkowa i Malownicza drugi ksiądz.

W czasie kolędy kancelaria czynna tylko rano od godz. 800.
    Nie ma także wieczornej Mszy Św.


PODZIĘKOWANIE

Św. P.
Leokadia Kasprzak
1928 - 2017

Składam serdeczne podziękowanie J.E. Ks. Bp. Markowi Solarczykowi za przybycie na pogrzeb mojej Mamy i przewodniczenie Mszy Świętej pogrzebowej.

Dziękuję za pamięć, modlitwę, odprawienie tej Mszy Świętej Wszystkim Kapłanom, Ks. Proboszczowi parafii Św. Wincentego a' Paulo w Otwocku za pomoc w organizacji pogrzebu, Kapłanom z Dekanatu Siennickiego, Kolegom kursowym z roku, Siostrom Kapucynkom Najświętszego Serca Jezusa z Siennicy, najbliższym współpracownikom: ks. Robertowi - wikariuszowi, współpracownikom z parafii, rodzinie bliższej i dalszej.

Św. P. Leokadia Kasprzak 1928 - 2017

Szczególne podziękowanie składam mojej bratowej Julii, która codziennie kiedy Mama przebywała w szpitalu Ją odwiedzała. Dziękuję mojej chrześnicy Paulinie wraz z mężem za opiekę i troskę w domu i szpitalu. Dziękuję Pani dr. Bożenie Węgorek i innym lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi Szpitala Powiatowego w Otwocku za opiekę, trud i poświęcenie w ratowaniu życia zmarłej. Dziękuję parafianom z Siennicy, którzy tak licznie przybyli, z Mrozów, Wielgolasu, za modlitwę, zamówione Msze Święte.

Dziękuję ks. Piotrowi Domańskiemu, klerykowi Michałowi Stacherze oraz innym osobom za wspólne wyjazdy i odwiedziny. Firmie "EXITUS" za profesjonalną obsługę.

Składam Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Ks. Marek Kasprzak


Codzienny kalendarz historyczny:

1320Arcybiskup gnieźnieński Janisław w katedrze wawelskiej koronował księcia Władysława Łokietka na króla Polski.
1661Król Jan II Kazimierz przekształcił lwowskie kolegium jezuickie, istniejące od 1608 r., w Akademię Lwowską.
1797Generał Jan Henryk Dąbrowski wydał odezwę do Polaków we Włoszech wzywającą do wstępowania w szeregi Legionów Polskich.
1826Zmarł ks. Stanisław Staszic, filozof, przyrodnik, pisarz polityczny, działacz gospodarczy.
1920Urodził się Tadeusz Zawadzki, „Zośka”, harcmistrz, podporucznik AK, dowódca grup szturmowych Szarych Szeregów.
1924Zostało opublikowane rozporządzenie prezydenta RP o systemie monetarnym wprowadzające w całej Polsce jednolitą walutę narodową – złotego.
1934W Berlinie minister spraw zagranicznych Constantin von Neurath i polski poseł Józef Lipski podpisali pakt o nieagresji, który miał obowiązywaċ do 1944 roku.
1985Zmarł Kazimierz Jurkiewicz, kapitan żeglugi wielkiej, komendant „Daru Pomorza”, współtwórca Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.