Dzisiaj:
Czwarta Niedziela Adwentu
Niedziela 21 grudnia — św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła
Jutro:
Dzień powszedni
Poniedziałek 22 grudnia — św. Franciszka Ksawera Cabrini, dziewica i zakonnica

obrazek

    

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»

Odrzekł: «Nie jestem».

«Czy ty jesteś prorokiem?»

Odparł: «Nie!»

Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz».

A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»

Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

J 1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa


14 grudnia 2014 r. Trzecia Niedziela Adwentu

Modlitwa i radość

W środku adwentowych dróg otrzymujemy wezwania, które mają umocnić naszą nadzieję na przyjście Zbawiciela. Zarówno bowiem modlitwa, która jest „spotkaniem dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego”, jak i radość mają swoje źródło w Bogu.

Prorok Izajasz wskazuje na działania Ducha Bożego, które nie dokonują się w atmosferze lęku, lecz są radosną nowiną bliskości Boga. Jego orędzie jest zaadresowane do ludzi „serc złamanych”, ubogich i nieszczęśliwych, by zapowiadać wyzwolenie i czas łaski u Pana. Jednak łaska Boża nigdy nie łamie naszej ludzkiej wolności, lecz wzywa nas, abyśmy w dziele Jego sprawiedliwości i świętości mieli swoje współuczestnictwo.

Czerpiąc z nauczania św. Pawła Apostoła, w Pierwszym Liście do Tesaloniczan czytamy, że inicjatywa i działanie Boże jest początkiem naszego uświęcenia, aby dusze i ciała nasze „bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana”. Znajdujemy tutaj bardzo ważne przesłanie: Bóg nie działa bezosobowo i powierzchownie. Świętość, która jest darem i uczestnictwem w Jego miłości, nie może się dokonać bez osobistego udziału każdego z nas. Dlatego musimy z odwagą przyjąć i zrealizować wciąż aktualne wezwania Apostoła Narodów: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie Bogu. (...) Ducha nie gaście. (...) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”.

Widzimy więc, że oczekując na przyjście Chrystusa, który w Ewangelii wg św. Jana ukazany jest jako Słowo prawdy, Światło i Życie, nie możemy pozostawać bezczynni, gdyż tym samym tracimy łaskę Zbawiciela i nadzieję życia wiecznego.

W tym samym duchu wiary przypomnijmy wołanie św. Jana Pawła II. „Proszę wszystkich moich rodaków: niech polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. (...) Nie lękajcie się chcieć świętości” (Stary Sącz, 16 czerwca 1999 r.). Tylko sam Święty Bóg może tę świętość w nas stworzyć „(…) i tylko święci mogą odnowić ludzkość” (Orędzie do młodych, 2004 r.).

Zakończmy nasze zamyślenie modlitwą poetki Aliny Paul:


Maryjo radosnego „Magnificat”,
za rękę z Tobą,
idę bezpiecznie
po kamieniach
gorących od cierpienia,
po ścieżkach
zmęczonej codzienności...
A Ty, osłaniając od brudu,
podnosisz ku Chrystusowi,
obdarzając nadzieją,
do celu
wytrwale prowadzisz,
Przewodniczko spełnionego Adwentu
– ku wieczności.

Abp Wacław Depo

ZA: Tygodnik Katolicki „Niedziela”

W trzecią niedzielę Adwentu - który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana - św. Paweł zachęca nas do radości, mówi bowiem: Radujcie się zawsze w Panu.
    I pomyślmy, drodzy, że św. Paweł te słowa o radości nie pisze w czasie uczty weselnej, czy też w chwili jakiegoś osobistego sukcesu, ale z więzienia, o czym świadczą słowa listu: kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium (Flp 1, 13). Niełatwo jest radować się w więzieniu!

Pamiętam rozmowę z kapelanem więzienia na włoskiej wyspie Favignana.odwiedziny
    Otóż opowiadał mi, iż największe wrażenie wywarli na nim więźniowie, którzy płakali w swoich celach w Boże Narodzenie. Niełatwo jest radować się w więzieniu, gdy swoboda poruszania się jest ograniczona jedynie do małej celi, gdy więzień ma poczucie marnowania własnego życia i gdy musi żyć zupełnie inaczej niż miało to miejsce do tej pory.
    Jednakże św. Pawłowi nie brakuje pociechy duchowej, którą wyraża słowami swojego listu: Radujcie się zawsze w Panu. I trudno jest w zasadzie dziwić się tym słowom Apostoła, bo w tym samym Liście do Filipian pisze on również i słowa: Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk (1, 21). Jego słowa o radości zrozumiemy lepiej w kontekście jego dalszych słów: dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: te samą miłość i wspólnego ducha (Flp 2, 2).
    Nie wystarczy bowiem chcieć wspólnie się radować, kiedy brakuje wspólnego celu, czyli dobra wspólnego, bez którego nie ma autentycznej radości. Św. Paweł wiedział doskonale, iż największym dobrem wspólnym jest tylko Bóg, i tylko On może połączyć ludzkie serca we wspólnie przeżywanej radości.


Święta z telewizyjną Jedynką

24 grudnia - Wigilia

 • 1120 - Tango Papieża - film dokumentalny
 • 1830 - Szlachetna paczka. Koncert kolęd w Pałacu Prezydenckim
 • 2020 - Orędzie Prymasa Polski
 • 2130 - Pasterka - transmisja z Watykanu

25 grudnia - I dzień Świąt Bożego Narodzenia

 •   830 - Święta Rodzina cz. 1 - film fabularny
 • 1155 - Urbi et Orbi - transmisja z Watykanu
 • 1240 - Śledztwo w sprawie Bożego Narodzenia - film dokumentalny
 • 1725 - Kolędowanie ze Św. Janem Pawłem II. Koncert z Wadowic; cz. 1

26 grudnia - II dzień Świąt Bożego Narodzenia

 •   700 - Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
 •   910 - Święta Rodzina cz. 2 - film fabularny
 • 1725 - Kolędowanie ze Św. Janem Pawłem II. Koncert z Wadowic; cz. 2

1 stycznia 2015 - Nowy Rok

 •   700 - Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

6 stycznia 2015 - Uroczystość Objawienia Pańskiego

 •   700 - Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
 • 1150 - Orszak Trzech Króli - transmisja

Codzienny kalendarz historyczny:

1807Władze Księstwa Warszawskiego wydały dekret, który znosił poddaństwo i potwierdzał wolnośċ osobistą chłopów, ale użytkowane przez nich gospodarstwa uznawał w całości za własnośċ dziedzica. Chłopi, którzy chcieli opuściċ wieś, musieli pozostawiċ cały inwentarz.
1867W Austrii uchwalono konstytucję, na mocy której m.in. przekształcono państwo w monarchię austro–węgierską i przyznano autonomię Galicji.
1893W Petersburgu urodził się Mikołaj Bołtuċ, generał brygady, podczas wojny obronnej dowódca GO Wschód. Poległ w walce z Niemcami w Łomiankach pod Warszawą w 1939 roku.
1927Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu na bazie Centralnych Warsztatów Lotniczych przedsiębiorstwa Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL) w Świdniku.
1937Na Rynku w Krakowie po raz pierwszy odbył się konkurs krakowskich szopek.
1943Na front włoski przybyły pierwsze oddziały II Korpusu gen. Władysława Andersa.
1944Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” został mianowany dowódcą Armii Krajowej.
1988W wyniku zamachu bombowego, przeprowadzonego przez funkcjonariuszy libijskich tajnych służb, na miasteczko Lockerbie w Szkocji spadł amerykański samolot pasażerski boeing 747. Spośród 259 pasażerów nikt nie ocalał. W katastrofie zginęło też 11 mieszkańców Lockerbie.