Dzisiaj:
Dzień powszedni
Czwartek 24 lipca — św. Kinga, dziewica
Jutro:
Dzień powszedni
Piątek 25 lipca — św. Jakub Starszy, Apostoł; św. Krzysztof, męczennik

obrazek

    

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Mt 13, 24-43 - Przypowieść o chwaście wśród zboża


20 lipca 2014 r. Szesnasta Niedziela zwykła

Bóg mówi w ciszy


W tym wakacyjnym czasie przeżywamy już XVI niedzielę zwykłą w tym roku.
    Liturgia słowa umacnia nas w przekonaniu, że możemy zawsze polegać na Panu Bogu, choć czasem wydawałoby się, iż On pozostawia nas samych. Takie myśli towarzyszą nam szczególnie wtedy, gdy dostrzegamy wokół siebie przejawy złego postępowania innych ludzi.
    Wielu pyta wtedy: Dlaczego Stwórca na to pozwala? Dlaczego nie reaguje?
    Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii według św. Mateusza. Właśnie tam Chrystus, opowiadając tłumom przypowieść o Bożym królestwie, czyli o panowaniu Pana Boga wśród swojego ludu („basileia” w języku greckim oznacza „panowanie”, „władzę”, „królestwo”), jasno daje do zrozumienia słuchaczom, że mądrość Boża polega na tym, by pozostawić człowieka do końca istotą wolną.
    Pan Bóg nie dokonuje wyborów za nas, to my je podejmujemy. Niemniej jednak przyjdzie taki czas – czas Bożych żniw – gdy ewangeliczny gospodarz wyda swoim sługom polecenie: „Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”. Żyjmy więc tak, byśmy zostali zaliczeni przez Syna Bożego do ziaren drogocennej pszenicy i niejako zdeponowani w Bożym spichlerzu Jego wiecznego królestwa.

Ks. Jacek Molka

ZA: Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Codzienny kalendarz historyczny:

1633Hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski rozbił wojska tureckie w bitwie pod Sasowym Rogiem.
1792Straż Praw – najwyższy organ władzy wykonawczej ustanowiony przez Konstytucję 3 Maja – opowiedziała się za przystąpieniem króla do Targowicy.
1907Robert Baden–Powell zaczął organizowaċ ruch skautowski.
1917I Pułk Ułanów Polskich pod dowództwem pułkownika Bolesława Mościckiego w pobliżu wsi Krechowce koło Stanisławowa na Ukrainie stoczył ciężkie walki z oddziałami niemieckimi i austro–węgierskimi. Zginęło 30 kawalerzystów, 50 zostało rannych.
1919Sejm przyjął ustawę powołującą Policję Państwową.
1920Powstał Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem na czele. Wkrótce Rząd wydał specjalną odezwę wzywającą „cały naród polski do walki w obronie ogniska domowego, w obronie pracy i wolności obywatelskiej, do walki świętej w obronie wolności niepodległej Ojczyzny”.
1920W okręgach Eupen i Malmédy odbył się plebiscyt, w którym mieszkańcy mieli się opowiedzieċ za przyłączeniem tych terenów do Belgii albo Niemiec. Większośċ opowiedziała się za przynależnością do Belgii.