Dzisiaj:
Dzień powszedni
Wtorek 1 września — bł. Bronisława, dziewica
Jutro:
Dzień powszedni
Środa 2 września — św. Wilhelm, biskup

Faryzeusze i uczeni w Piśmie

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?».

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23 Prawo Boże a zwyczaje


30 sierpnia 2015 r. Dwudziesta druga Niedziela zwykła

Myśleć sercem, kochać umysłem

Średniowieczne Borgo San Pietro nieopodal Rieti w środkowych Włoszech Duce przykrył wielką taflą wody. Na dnie Lago (jeziora) del Salto pozostały ślady życia młodej dziewczyny – św. Filippy Mareri. Pod wpływem Biedaczyny z Asyżu oddaliła się od świata, by żyć dla Chrystusa. Co po niej zostało? Serce w odtworzonej kaplicy klasztoru, który założyła. Musiało być czyste bardziej niż łza, skoro do dziś jest nietknięte. Przypomina dwie żywe tablice Przymierza...

Dziś tematem przewodnim czytań jest prawo jako warunek tego, by żyć i dostąpić spełnienia obietnicy – prawo, które Bóg zapisał w ludzkich sercach.

Człowiek od młodości – pod wpływem rodziców, nauczycieli – uczy się żyć uczciwie. Oni wprowadzą go na Synaj spotkania, ale to Bóg wypisze Dziesięć Słów.

Zbytnia troska o zachowanie zewnętrznych przepisów, ustaw i praw jest tym, co Jezus piętnuje w dzisiejszej Ewangelii. Nie to, co wchodzi w człowieka, usprawiedliwia go lub czyni nieczystym, ale to, co z niego wychodzi. Kierowanie się sumieniem, a nie stanowionym prawem jest tym, co przybliża do Boga. Prawo ludzkie jest czasem odbiciem, a czasem karykaturą wartości.

W czasach, gdy ubywa spowiedników, a przybywa radców prawnych, człowiek zatraca swą moralną uczciwość. Urzędnik znudzony bliźnim, z uśmiechem jak paragraf; lekarz z powołaniem rozmienionym na drobne, jak sprzedawca usług, zmuszony do tego, by wskazać, gdzie nienarodzone dzieci legalnie zamienić w anioły; prawnik, co przyrządza przepisy, jak kucharz zmieniając ich sens i smak; przedsiębiorca, niczym sztukmistrz żonglujący literą prawa, by zmienić ją w cyfry zysków; polityk jak aktor w greckiej tragedii... Lista jest długa.

Na obrzeżach Rzymu, przy Via Nazareth 400, jest dom, położony w wielkim ogrodzie, a w jego kaplicy trumna z ciałem bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Zakochała się w Jezusie Dobrym Pasterzu, tym od zagubionych owiec i zranionych serc. Jej myśli musiały być czyste bardziej niż śnieg.

Filippa i Franciszka są obrazem tego, co św. Jakub stawia jako warunek czystej religijności, a więc właściwego stosunku do Boga i Jego praw. Wyraża się ona we wrażliwości na potrzeby zranionych serc oraz w zachowywaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. To synteza miłości Boga i bliźniego.

Człowiek musi się nauczyć myśleć sercem jak Filippa i kochać rozumem jak Franciszka, która swą miłość potrafiła rozumnie zainwestować. Ciekawe, że po Filippie zostało nietknięte serce, a po Franciszce – relikwia niezniszczonego mózgu. Przypadek czy znak? Trzeba się modlić, by Pan zachował nasze serca i umysły od skazy grzechu, byśmy byli czyści dzięki Słowu, które w nas zasiewa, by rozumnie patrząc w serce, odczytać i stosować prawo, które ustanowił Bóg.

Ks. Jarosław Krzewicki

ZA: Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

W czasie objawień fatimskich w 1917 roku Matka Boża powiedziała do piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca". Kilka lat później, 10 grudnia 1925 roku, ukazała się Łucji z sercem otoczonym cierniami prosząc o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Serce Maryi, tak nieskończenie dobre dla wszystkich, jest nieustannie ranione przez wielu ludzi bluźnierstwami i niewdzięcznością.

Dlaczego pięć pierwszych sobót miesiąca?

Jest 5 rodzajów obelg i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

  1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
  2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
  3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
  4. znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,
  5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

Matka Boża zaprasza nas do wynagrodzenia za te zniewagi, zapewnia wszystkich, którzy przez pięć pierwszych, kolejnych sobót podejmą dzieło wynagrodzenia Jej sercu: "Przybędę w godzinie śmierci z łaskami do zbawienia"

Przez pięć kolejnych pierwszych sobót należy:

  1. Przystąpić do sakramentu pokuty z intencją wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi - przed spowiedzią lub w czasie rozgrzeszenia wzbudzić w sercu intencję wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi (kto zapomni o wzbudzeniu może uczynić to przy najbliższej spowiedzi) oby tylko w pierwszą sobotę być w stanie łaski uświęcającej.
  2. Przyjąć Komunię Św. W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
  3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych
  4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

W naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca wystawiany jest Najświętszy Sakrament, odbywa się wspólna modlitwa i rozważane są tajemnice Różańca Św., o któy prosiła nas Matka Boska. Zachęcamy wiernych do wspólnej modlitwy i uczestniczenia w Nabożeństwach pięciu pierwszych sobót miesiąca z intencją wynagrodzenia Niepokalanemu sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa.

"Wezwanie jakie Bóg skierował do nas za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny w pełni zachowuję do dziś swoją aktualność. Przyjmijmy światło płynące z Fatimy, poddajmy się Maryi. Jej Niepokalane Serce niech będzie naszą ucieczką i dorgą Chrystusa"

Św. Jan Paweł II


Codzienny kalendarz historyczny:

1435Bitwa pod Wiłkomierzem, w której wojska wielkiego księcia Świdrygiełły, wspomaganego przez posiłki krzyżackie, zostały rozbite w starciu z wojskami króla Władysława Jagiełły.
1905Władze pruskie wydały dekret narzucający język niemiecki jako obowiązujący w nauczaniu religii.
1920Bitwa pod Komorowem, w której wojska polskie rozbiły konną armię Siemiona Budionnego. Była to największa bitwa kawaleryjska XX wieku.
1939W godzinach rannych armia niemiecka bez wypowiedzenia wojny zaatakowała terytorium Polski. Tym samym rozpoczęła się II wojna światowa.
1939W całodziennym nierównym boju pod Mokrą koło Kłobucka Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. dypl. Juliana Filipowicza odparła 4 zmasowane natarcia Niemców, ponosząc duże straty, ale o wiele większe zadając wrogowi. Zniszczyła 170 pojazdów mechanicznych, w tym ok. 80 czołgów.
1943Dla uczczenia pamięci pierwszego komendanta Szarych Szeregów – Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”, powołano harcerski batalion „Zośka”.
1983Sowieckie myśliwce zestrzeliły nad Sachalinem pasażerski samolot boeing 747 jumbo jet linii południowokoreańskich, który omyłkowo naruszył przestrzeń powietrzną ZSRS. Zginęło 269 osób.
1990Przywrócono naukę religii w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.