Dzisiaj:
Dzień powszedni
Sobota 25 czerwca — bł. Dorota z Mątowów, wdowa
Jutro:
XIII Niedziela zwykła.
Niedziela 26 czerwca — święci męczennicy Jan i Paweł


Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

Łk 9,18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki


Święty Jan Chrzciciel

Św. Jan był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najś. Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie i posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten w świątyni sprawował swe funkcje kapłańskie. Do chwili urodzenia dziecka Zachariasz był niemy za to, że nie chciał dać wiary słowom anioła. Odzyskał mowę w momencie nadawania imienia swemu dziecku.

św. Jana Chrzciciel

Jan urodził się sześć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa. Nie znamy z całą pewnością miejsca jego urodzenia. Tradycja wskazuje, że było nim Ain-Karim, leżące ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Bardzo wcześnie - może nawet już w dzieciństwie - udał się na pustynię.

W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza rozpoczyna swą misję poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Czyni to w rozmaitych miejscach: na pustkowiu, nad Jordanem, w Betanii, później w Ainon niedaleko Salim. Według opinii Ewangelistów zjawienie się Jana i jego wystąpienia rozeszły się szerokim echem po Palestynie i po okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Nie mniejsze wrażenie sprawiał jego strój i sposób życia: "Miał bowiem za odzienie sierść wielbłąda i pas skórzany na biodrach. Żywił się jedynie szarańczą i miodem leśnym". Prowadził więc pokutniczy i pustelniczy tryb życia.

Gdy pytano go, czy przypadkiem on sam nie jest oczekiwanym Zbawicielem świata, odpowiadał stanowczo: "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów".

Nie jeden raz widział Pana Jezusa i świadczył o Nim wobec ludu : "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata".

Na działalność Jana baczną uwagę zwracała starszyzna żydowska, ale zajęła stanowisko wyczekujące. Zainteresował się nim również władca Galilei, Herod II Antypas. Być może sam św. Jan udał się do niego, by mu rzucić w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". Rozgniewany władca kazał go aresztować i osadzić w twierdzy Macheront. W czasie uczty urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał się córce Herodiady, Salome, dać wszystko, czegokolwiek zażąda. Ta po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela.

więcej:tutaj


Program pielgrzymki na Litwę

Program zwiedzania na trasie
Troki – Ponary- Wilno – Kowno
8 — 10.07.2016

Wyjazd dn. 8 lipca 2016r., zbiórka na parkingu przed kościołem o godz. 150.

Pamiętamy o zabraniu dowodu tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

Na wyjazd zabieramy: ubrania na zmianę, wygodne obuwie, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy do ochrony przed słońcem, kieszonkowe - walutą obowiązującą na Litwie jest euro.

Dzień I: Troki, Ponary

Przejazd do Wilna, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu „Green”.

Msza Św. w Wilnie w jednej ze świątyń wileńskich.

Dzień II: Zwiedzanie Wilna – głównie pieszo(!)

W tym dniu również Msza Św. w jednym z kościołów wileńskich.

Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja.

Dzień III: Zwiedzanie Kowna

Śniadanie, pakowanie bagaży, wykwaterowanie.

Msza św. w jednym z kościołów wileńskich i po Mszy św.: przejazd do Kowna, ok. 100 km, czyli ok. 1.5 h.

Uwagi ogólne

Kolejność zwiedzania zabytków będzie ustalana na bieżąco w zależności od czasu, tempa i wytrwałości turystów.

Będzie wyznaczony czas wolny na kupienie pamiątek i spejałów litewskich typu czary chleb,słonina.

W hotelu pokoje z łazienkami,są też ręczniki.


Po co święcimy samochody?

Zwyczaj błogosławienia przedmiotów jest głęboko zakorzeniony w przekonaniu, że celem naszego życia na ziemi jest czynić dobro.

Wszystko, co daje nam Pan Bóg, wszystkie rzeczy materialne, a także duchowe zdolności mają nam pomagać właśnie w tym, byśmy czynili dobro, by służyć drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim służyć Panu Bogu. Chrześcijanie od starożytności mają zwyczaj błogosławienia różnych przedmiotów po to, aby przyzywać opieki Bożej dla tych, którzy będą się nimi posługiwać i po to, aby wszystkie rzeczy, których używamy - w tym wypadku środki transportu - służyły nam do czynienia dobra. Żeby te przedmioty nie skłaniały nas do działania przeciwko drugiemu człowiekowi, ale dla drugiego człowieka.

Na przykład samochód nie ma nam służyć do urządzania jakichś bezsensownych i ryzykownych wyścigów po mieście, tylko dla dobra rodzin, na przykład choćby udających się do pracy, czy na wypoczynek.

Wszystko co jest w chrześcijaństwie, ma służyć pomnażaniu dobra w świecie. Chrześcijańskie przekonanie o Bożym błogosławieństwie nie powinno mieć nic wspólnego z magią, choć czasami pokutuje takie myślenie. Powinniśmy być wolni od myślenia magicznego, bo działanie Pana Boga nie ma nic wspólnego z tzw. działaniem "dobrej wróżki". Bóg nigdy nie działa przeciwko naszej ludzkiej wolności! Poprzez swoją łaskę chce nas zachęcać do tego, abyśmy dobrze korzystali z naszej wolności, a poprzez swoją Opatrzność delikatnie prowadzi nas do pełni szczęścia. Tym właśnie różni się działanie Pana Boga od działania magicznego. Magia ma zrobić coś zamiast człowieka, ma nas „wyręczyć”. Jest to pójście na łatwiznę, natomiast wiara w Bożą Opatrzność nakłada na nas odpowiedzialność. Mamy kierować się w naszych wolnych wyborach i decyzjach światłem Ducha Świętego.

Oczywiście, błogosławieństwo pojazdów nie ma na celu uchronienia nas przed mandatem! Mandat nie wynika z braku błogosławieństwa, tylko z tego, że ktoś łamie przepisy drogowe. Błogosławieństwo Boże powinno nas skłaniać do tego, żebyśmy zachowywali te zasady, które służą wspólnemu dobru.

ks. Paweł Zaręba

św. Krzysztof       Modlitwa do św. Krzysztofa

Codzienny kalendarz historyczny:

1447W Krakowie w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Kazimierza Jagiellończyka na króla Polski.
1560Szwedzki król Gustaw I Waza abdykował na rzecz swego syna Eryka XIV.
1660W bitwie pod Połonką zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi Iwana Chowańskiego odniósł Stefan Czarniecki stojący na czele armii polsko–litewskiej.
1932W setną rocznicę przyjazdu Fryderyka Chopina do Paryża w stolicy Francji odbył się uroczysty koncert Ignacego Paderewskiego, na który przybyli m.in. prezydent Francji i królowa Belgów. Koncert transmitowało Polskie Radio.
1950Agresja Korei Północnej na Koreę Południową. Komunistyczne wojska Korei Północnej przekroczyły 38. stopień równoleżnika, który stanowił granicę między obiema Koreami. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ wysłała tam swoje siły zbrojne.
1976W związku ze wzrostem cen w Radomiu, Ursusie i Płocku wybuchły strajki robotników, brutalnie spacyfikowane przez komunistyczne władze.
1991Parlamenty Chorwacji i Słowenii przyjęły jednogłośnie deklaracje o niepodległości.