Dzisiaj:
Dzień powszedni
Czwartek  8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.;
św. Romaryk, opat
Jutro:
Dzień powszedni
Piątek  9 grudnia — św. Leokadia, dziewica i męczennica; św. Juan Diego


Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:

«Głos wołającego na pustyni:

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego».

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spo śród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:

«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Mt 3, 1-12 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu


Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi.

Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną.

W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi.
    Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V († 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.
    W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat.

Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

fragm. czytelnia.pl


Parafia św. Stanisława BM w Siennicy

Rekolekcje Adwentowe
4 — 7. XII. 2016 r.
Parafia św. Stanisława BM w Siennicy

Niedziela - 4 grudnia

  730Msza święta z nauką dla dorosłych
  900Msza święta z nauką dla dorosłych
1100Msza święta z nauką dla dzieci
1230Msza święta z nauką dla dorosłych
1800Msza święta z nauką dla młodzieży

Poniedziałek (5.XII), Wtorek (6.XII), Środa (7.XII)

  900Msza święta z nauką dla dorosłych
1100Msza święta z nauką dla dorosłych
1600Msza święta z nauką dla dzieci
1715Msza święta z nauką dla dorosłych
1830Msza święta z nauką dla młodzieży

Rekolekcje poprowadzi Ks. Tadeusz Ryglewicz

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany będzie we wtorek i środę podczas każdej Mszy Świętej.

UWAGA: W czasie rekolekcji nie ma Mszy Św. o godz. 700 jak również w tych dniach kancelaria parafialna będzie nieczynna.

PARAFIA RZYMSKO – KATOLICKA ŚW. STANISŁAWA BM
05 - 332 SIENNICA, UL. MIŃSKA 34
tel: 25 / 757 22 93
www.parafia-siennica.pl

Codzienny kalendarz historyczny:

1429Zmarł Janusz I starszy, książę mazowiecki, lennik króla Władysława Jagiełły.
1506Na Sejmie Piotrkowskim królem Polski i Litwy został ogłoszony Zygmunt I Stary.
1854Ojciec Święty Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
1914W wodach Pacyfiku rozegrała się bitwa morska pomiędzy flotą aliancką i niemiecką. Brytyjczycy zatopili siedem niemieckich krążowników.
1919Rada Najwyższa Ententy wydała deklarację w sprawie tymczasowej wschodniej granicy Polski. Miała ona przebiegaċ od północnej części Suwalszczyzny, przez Sejny i Grodno, dalej wzdłuż Bugu do dawnej granicy Królestwa Polskiego i Galicji.
1920Podniesienie bandery polskiej nad gmachem Szkoły Morskiej w Tczewie, założonej w celu kształcenia oficerów marynarki handlowej.
1933W Gdyni odbyły się uroczystości poświęcenia portu i otwarcia strefy wolnocłowej.
1941W Chełmnie nad Nerem Niemcy założyli obóz zagłady, w którym zamordowali ok. 310 tys. osób, głównie Polaków i Żydów.
1944Do Krakowa przybyli przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, by zapoznaċ się z sytuacją wysiedlonych mieszkańców Warszawy
1991Rozwiązanie Związku Sowieckiego. Republiki wchodzące w jego skład stały się niepodległymi państwami i większośċ z nich utworzyła Wspólnotę Niepodległych Państw.