Dzisiaj:
Dzień powszedni
Czwartek 31 lipca — św. Ignacy z Loyoli, prezbiter
Jutro:
Dzień powszedni
Piątek 1 sierpnia — św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła

obrazek

    

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?».

Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Mt 13, 44-52 - Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci


27 lipca 2014 r. Siedemnasta Niedziela zwykła

Chrystus i Ewangelia są naszym skarbem


Bardzo często jest tak, że człowiek gromadzi dobra materialne, uważając, iż jedynie od nich zależy jego życie. Szuka swoich „skarbów” i „drogocennych pereł” w wymiarze życia doczesnego. Jednak Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy uczynili rachunek sumienia z naszego życia i szukali skarbów naprawdę cennych – w wymiarze życia duchowego.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przekonuje nas do tego, abyśmy potrafili wybrać skarby królestwa niebieskiego. Wymaga to od nas wysiłku duchowego i prowadzi do wybrania Jezusa i Jego Ewangelii nade wszystko. Warto poświęcić nawet swój „interes życia”, by zyskać ten największy skarb.

Pięknie na ten temat pisze św. Jan Chryzostom, Ojciec Kościoła, działający w IV wieku po narodzeniu Chrystusa. „Należy wiedzieć nie tylko to, że trzeba odciąć się od wszystkiego innego i trzymać się Ewangelii, lecz także i to, że należy to czynić z radością. Wyzbywając się majątku, należy rozumieć, że czyn ten jest zyskiem, a nie stratą. Czy widzisz, że Ewangelia ukryta jest w świecie, a dobre rzeczy w Ewangelii? Nie kupisz jej, jeśli nie sprzedasz wszystkiego; nie znajdziesz jej, jeśli nie będziesz mieć troskliwej i poszukującej duszy. Dwie rzeczy powinny się ze sobą łączyć: oderwanie od spraw doczesnych oraz czujność” – pisze św. Jan Chryzostom w „Homiliach na Ewangelię według św. Mateusza” (PG 58, 481-486). Ten wielki Ojciec Kościoła podkreśla, że Ewangelia jest największym skarbem i bogactwem dla każdego człowieka. „Ci, którzy się jej trzymają, wiedzą o tym, że są bogaci; niewierzący zaś, nie znając tego skarbu, nie wiedzą o naszym bogactwie”– podkreśla św. Jan Chryzostom.

Podziwiamy w dzisiejszych czasach wiarę wielu świętych i błogosławionych, którzy Chrystusa i Ewangelię wybrali jako swój jedyny skarb. Czynili tak również Ojcowie Pustyni, którzy w swoich myślach i sentencjach, tzw. apoftegmatach, zostawili nam swoje niezwykłe bogactwo duchowe oraz mądrość życiową. Także autorzy starożytnych reguł zakonnych, m.in. św. Benedykt, zalecali, by „niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa” (Reguła św. Benedykta, rozdz. 4). Zgodnie z treścią Ewangelii, uczą i nas, ludzi XXI wieku, że nie ma większego skarbu od Chrystusa, że On jest największą wartością.

Ks. Mariusz Frukacz

ZA: Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Codzienny kalendarz historyczny:

1853W szpitalu we Lwowie odbyła się pierwsza operacja przy lampie naftowej skonstruowanej przez Ignacego Łukasiewicza.
1886Zmarł Ferenc Liszt, najwybitniejszy kompozytor i pianista węgierski doby romantyzmu.
1919Sejm ratyfikował traktat pokojowy zawarty w Wersalu. Do Polski wróciły Wielkopolska i Pomorze Gdańskie. O przynależności Śląska oraz Warmii i Mazur miał zdecydowaċ plebiscyt.
1924W Moskwie rządy polski i sowiecki podpisały ostateczny protokół w sprawie przebiegu linii granicznej.
1932W wyborach do Reichstagu NSDAP – partia Adolfa Hitlera – zdobyła 230 mandatów (37 proc. głosów).
1932Rozpoczęły się X Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, podczas których Polacy zdobyli dwa złote medale (Hanna Konopacka i Janusz Kusociński), jeden srebrny i cztery brązowe.
1943W Warszawie zmarł książę Zdzisław Lubomirski, polityk, członek Rady Regencyjnej, senator RP, prezydent miasta Warszawy.
1944W czasie lotu zwiadowczego nad Korsyką zginął Antoine de Saint–Exupéry, francuski pisarz, lotnik; autor powieści poetyckiej „Mały Książę”.
1953Zmarł Kornel Makuszyński, poeta, powieściopisarz, felietonista.
1954W Himalajach ekspedycja włoska pod przewodnictwem Ardito Desio po raz pierwszy zdobyła szczyt K2.